design för doft sept

 


   


                   
            DESIGN för DOFT

      Flaskor för flytande flärd

Christina Lindvall Nordin, doctor in Art History is a wellknown author of several books. Her latest book present the history of  perfume bottles. She is the most famous and serious swedish collector of perfume bottles and their history.

Boken kan beställas direkt genom författaren , christina@ballinge.se


Boken omfattar 184 sidor med lika många vackra och unika bilder.
Inbunden med linnerygg.

Pris 175 kr plus porto